Irena M. Puzić-Obradović

Irena M. Puzić-Obradović

Advokat
 • Iskustvo :
  22 godine
 • Adresa :
  Doboj

Biografija

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 11.07.2001. god.

–           Advokatski pripravnik Dušana i Branka Lukića, advokata iz Doboja, u periodu od 01.10.2001. god. do 10.09.2006. god.
–           Advokat od 11.09.2006. god.
–           Završila master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. god.
–           Predsjednik Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske u periodu od 11.03.2017. god. do 30.03.2019. god.
–           Edukator Savjeta Evrope od 2017. god. iz oblasti slobode izražavanja – čl. 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (JUFREX projekat), na seminarima:

 1. Advokatske komore Republike Srpske (02. -03. 06.2017., Laktaši, BiH; 17- 18.11.2017., Jahorina,  BiH; 07.-08.12.2018., Bijeljina, BiH;29. – 30.11.2021., Doboj, BiH; 22.-23.09.2022., Banja Luka, BiH; 06.-.07.10.2022.,Doboj, BiH);
 2. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine (17.-18.05.2018., Neum, BiH; 22-23.01.2019., Zenica, BiH; 07. i 08.05.2021. – on-line, 12. i 13.11.2021. god., Konjic; BiH; 19.-20.04.2022., Igman, BiH),
 3. Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske (07.-08.02.2019., Teslić, BiH)
 4. Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine (17.-18.09.2020., Sarajevo, BiH; 24. i 25. 05.2021. god. – on-line, 08.11.2021. god. – on-line; 13.-14.10.2022., Konjic, BiH ).
 5. Vijeća za štampu i online medije u BiH  (17.06.2021. god., Sarajevo, BiH, 05.11.2021. god., Sarajevo, BiH;).
 6. Udruženje BiH novinari: (07.04.2022., Sarajevo, BiH).

–           Završila specijalističku obuku na Bugarskom institutu za ljudska prava žena u Sofiji i Varni u periodu 2018.-2019.