Irena Puzić - Obradović Advokatska kancelarija

Zvanični sajt

Oblast rada

Pravna pomoć iz različitih oblasti prava

Krivična i prekršajna oblast

Odbrana okrivljenih, optuženih, kao i zastupanje oštećenih u krivičnim, prekšajnim i postupcima po privrednim prestupima;

Građanska oblast

Zastupanje u postupcima za vraćanje stvari i zaštitu od smetanja/uznemiravanja vlasnika ili pretpostavljenog vlasnika stvari;

Radna oblast

Sačinjavanje internih akata poslodavaca u skladu sa Zakonom o radu, kao što je pravilnik o radu, pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika i drugih akata;

Privredna oblast

Registracija svih oblika privrednih društava, samostalnih preduzetnika, udruženja, poslovnih jedinica;

Upravna oblast

Zastupanje u postupcima ostvarivanja prava iz penzijskog, invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja;

Zajednice etažnih vlasnika

Zastupanje u postupcima naplate troškova održavanja zajedničkih djelova zgrade;

Ustavni sudovi u BiH

Podnošenje apelacija zbog povrede Ustavom zagarantovanih prava svim Ustavnim sudovima na teritoriji Bosne i Hercegovine;

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Podnošenje apelacija zbog povrede prava i sloboda predviđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima

Ostalo

Sačinjavanje odštetnih zahtjeva za sve vrste šteta; Sačinjavanje izjava, isprava, potvrda, saglasnosti,  svih vrsta ugovora i aneksa ugovora