Uspješno održano savjetovanje u Banjaluci!

Paragraf Lex je 5. juna 2024. godine organizovao savjetovanje na temu “Praktična implementacija izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku, Zakona o vanparničnom postupku i Porodičnog zakona”.