Kancelarija

Kancelarija

Uvijek se borimo da pravda dobije vaš slučaj

Advokat Irena Puzić – Obradović upisana je od 01.10.2001. god. u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Republike Srpske i od tada neprekidno radi u advokaturi. U kancelariji Dušana i Branka Lukića, advokata iz Doboja, koju je advokat Dušan Lukić osnovao 1967. god., obavljala je pripravničku praksu, a zatim od 2006. godine nastavila da radi kao advokat.

Nastojeći da očuva ugled koji kancelarija ima u afirmisanju advokature, advokat Irena Puzić-Obradović je stečeno znanje i iskustvo prenosila svojim pripravnicima i saradnicima, za koje s ponosom ističe da su danas sudije, advokati, rukovodioci i vrsni pravnici, ali prije svega, dobri ljudi, naučeni da poštuju etičke standarde pravničke profesije.

Kancelarija pruža pravnu pomoć u svim oblastima prava. Svi zaposleni govore engleski jezik.