Svjetlana Nikić

Svjetlana Nikić

Stručni saradnik
  • Iskustvo :
    3 godine
  • Adresa :
    Doboj

Biografija

  • Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 07.09.2017. god.
  • Advokatski pripravnik advokata Irene Puzić-Obradović od 27.01.2018. do 08.08.2021. god.
  • Položila pravosudni ispit pred Komisijom Ministarstva pravde BiH u Sarajevu 27.05.2021. god.
  • Zaposlena kao stručni saradnik advokata Irene Puzić-Obradović od 09.08.2021. god.